Tác dụng tạo chiều sâu của vòm lá


Nguồn: diễn đàn Cây Cảnh Việt Nam
Chủ đề: Bắt đầu từ abc, phần 3: cành, nhánh bonsai
Chủ biên: hqvuhototbung


Mình nhắc sơ lại chút ý niệm luật phối cảnh thế này.

Luật phối cảnh

Một cách đơn giản, bạn nhìn vào một con đường chạy dài tới cuối chân trời, chụm lại nhỏ dần rồi mất hút. Điểm mất hút hay điểm cuối mắt chính là tụ điểm của luật phối cảnh.

Càng gần tụ điểm, các vật càng nhỏ dần, các khoảng cách chi tiết càng sít lại. Cho nên, những cụm đen đậm nho nhỏ gần điểm tụ cuối mắt sẽ dễ tạo chiều sâu xa vời vợi.

Từ đó, bạn ngắm lại 3 vòm lá dưới đây.

Luật phối cảnh

Độ lớn giảm dần giúp các bạn thấy được chiều sâu. Nếu cạnh chuyện độ lớn, độ đậm (thưa thớt hay dày đặc) của vòm lá cũng giúp tạo chiều sâu.

Luật phối cảnh

Tóm lại, một cách khái quát, cành và vòm lá của cành (hoặc vòm chi dăm khi cành không lá) là yếu tố chính để tạo chiều sâu của một tác phẩm Bonsai. Vấn đề chỉ là nắm được góc cạnh của cành với thân và độ thưa khít của vòm chi dăm hay vòm lá như thế nào để tạo chiều sâu.

Trước kia, trong những sách vở về lý thuyết, quy tắc bonsai, các tác giả thường chỉ đề cập sơ sài một câu khi nói về cành phông (hậu diện): cành giúp tạo chiều sâu.

Chỉ thế thôi!

Ngày nay, với nhiều tìm hiểu, khai phá về cách nhìn của cổ nhân trước sự vật, cây cối, đã có khá nhiều tác giả đưa ra những lý giải về mỹ thuật bonsai cổ điển dựa trên việc khảo sát, nghiên cứu, so sánh những tác phẩm bonsai đã từng hiện hữu 50, 70, đến 100 năm.

Các tác giả như: Walter Pall, Robert Steven, Qingquan Zhao, Herb Gutafson, Nick Lenz. Và gần đây nhất, những tác giả như Francois Jeker, Chye Tan đã áp dụng Zen với các cách thiết kế của luật phối cảnh trong không gian 2 chiều để hiểu sâu hơn về nét mỹ thuật bonsai từ những tác phẩm cổ điển.

Qua đó, những tác giả trên đã giảng dạy, viết sách lý giải những điều cổ nhân đã từng thực hiện để tạo những tác phẩm bonsai tuyệt vời. Từ những lý giải trên, nay chúng ta cũng cần mở, tức là hiểu rộng hơn một chút những quy tắc cành nhánh căn bản mà bạn Soncm đã tóm tắt ở phần trước. Có thế, việc kiến tạo những tác phẩm để đời sẽ chỉ còn là chuyện thời gian.

Xem tiếp bài trong chủ đề Cành tạo thăng bằng cho cây >>
<< Chiều sâu ở không gian hai chiều
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply