abc2 – Thân

abc Bonsai, phần 2: Thân

(hqvuhototbung) – Có một điều rất quan trọng mà thân cây bonsai không thể thực hiện tốt bằng 1/10 thân cây ngoài thiên nhiên. Đó là “áp lực rút nhựa” của thân cây bonsai rất yếu nếu so với cây cùng giống cùng loài ngoài thiên nhiên.

Cấu trúc thân cây bonsai

(hqvuhototbung) – Thân cây mỗi giống, mỗi loài có một kiểu cấu tạo thân hơi khác nhau về bề dày của từng lớp. Tuy nhiên, một cách tổng quát, có 5 lớp ở thân cây cần được các bạn nắm rõ để xử dụng cho việc kiến tạo dáng cây.

Nhiệm vụ sinh lý của thân cây

(hqvuhototbung) – Chúng ta có thể bỏ qua nhiệm vụ nâng đỡ cành lá của cây và chỉ bàn đến hai nhiệm vụ sinh lý của thân cây: xa lộ tải nhựa và kho dự trữ. Trong vấn đề tải nhựa, mọi loại cây đều có cấu trúc chuyển vận nhựa nguyên và nhựa luyện tương tự nhau.

Ứng dụng của việc làm nghẽn mạch tải nhựa

(hqvuhototbung) – Tác dụng dây quấn chặt tay gây phù cạnh dây, vậy bạn ứng dụng chuyện bị phù này cho việc gì trong cuộc chơi Bonsai?

Nhiệm vụ mỹ thuật của thân cây bonsai

(hqvuhototbung) – Thân cây giữ hai nhiệm vụ quan trọng trong cuộc chơi bonsai: tỏ lộ tuổi tác qua sắc diện và nét nứt nẻ vùng vỏ, diễn tả sức chuyển động của dáng thế.

Tạo sức chuyển động cho thân cây trực thẳng đơ

(hqvuhototbung) – Bạn có một cây thẳng đứng như cái cột đèn. Trông cây rất bình thường, chả có gì đặc biệt. Bạn có đề nghị gì giúp cho cái cây lộ ra chút chuyển động để người ngắm cảm nhận được sức sống dũng mãnh của cây?

Mỹ thuật thân cây: Đường, Nét, Sắc độ

(hqvuhototbung) – Khi nói đến thân không thẳng, chúng ta liên tưởng ngay đến những cong queo, gẫy khúc. Mình gọi đó là: đường, nét, sắc độ và tính.

Mỹ thuật thân cây: Tính

(hqvuhototbung) – Bàn về tính ở cây là mình muốn cùng các bạn so những biểu lộ ở thân cây với tính nam và tính nữ ở con người. Câu hỏi đặt ra, dựa vào đâu để chúng ta có thể nói: đây là thân cây nam tính? kia là thân cây nữ tính?

Ba giai đoạn kiến tạo thân bonsai

(hqvuhototbung) – Trong giai đoạn abc sơ cấp này, mình nghĩ, chúng ta chỉ cần biết những khái niệm về các giai đoạn thiết kế thân cây. Đã biết như vậy, các bạn vui lòng đừng đè cây ra quấn giây, cắt giật khi cây còn đang cần lá cần cành để nuôi lớn gốc.

Kiến tạo dáng sơ khởi

(hqvuhototbung) – Giai đoạn khởi đầu này, chủ yếu là nhắm tới những cây non. Đó những cây mới nảy sinh từ hạt. Tuổi cây dưới hai năm. Nói chung là những cây có thân còn mềm dẻo dễ tạo dáng. Vấn đề là, chúng ta có nghĩ đến việc: “Kiến tạo một Bonsai tương lai” hay chỉ “Kiến tạo một Bonsai kiểu mì ăn liền”.