abc3 – Cành

abc Bonsai, phần 3: Cành

(hqvuhototbung) – Một gốc phôi già cỗi nếu không có sự hỗ trợ của cành nhánh sẽ không thể trở thành một cổ thụ. Vì thế, nhiệm vụ của người chơi bonsai là: tìm hiểu cách thiết kế cành nhánh trên thân cây để sao cho sớm giúp cây trở nên già lão.

Cành và nhánh: có phải bộ phận thân thu nhỏ?

(hqvuhototbung) – Chắc các bạn cũng dễ dàng đồng ý với mình: cành và nhánh có cùng kiểu kết cấu như thân cây. Đồng thời, những nhiệm vụ tải nhựa ở cành nhánh cũng chả khác gì thân cây. Bây giờ hỏi các bạn: cành và nhánh khác nhau thế nào?

Nhiệm vụ sinh lý của cành

(hqvuhototbung) – Nói chuyện sinh lý là ý chỉ về sự sống chết. Dĩ nhiên là sự sống chết của cành liên hệ mật thiết đến thân và rễ. Cành sống khỏe thì thân mập rễ phát. Thế nhưng nếu chỉ 1-2 cành trong số 10 cành trên cây đột nhiên bị chết (do cắt bỏ) thì thân và rễ cũng bị ảnh hưởng.

Cành tạo chiều sâu

(hqvuhototbung) – Chúng ta có một thân cây, với bộ đế đẹp, đặt trong chậu bonsai. Nếu chỉ có vậy (thân không cành lá), chúng ta không thể thấy được chút nào về chiều sâu của cây. Khi thân có cành ở những vị trí thích hợp, chúng ta có thể thấy được chiều sâu của tác phẩm.

Chiều sâu ở không gian hai chiều

(hqvuhototbung) – Người ta nói: kiến tạo tác phẩm sao cho thấy được chiều sâu ở không gian 2 chiều. Hay nói một cách khác: kiến tạo tác phẩm bonsai ở không gian 3 chiều, nhưng trưng bày ở không gian 2 chiều.

Tác dụng tạo chiều sâu của vòm lá

(hqvuhototbung) – Một cách khái quát, cành và vòm lá của cành là yếu tố chính để tạo chiều sâu của một tác phẩm Bonsai. Vấn đề chỉ là nắm được góc cạnh của cành với thân và độ thưa khít của vòm lá như thế nào để tạo chiều sâu.

Cành tạo thăng bằng cho cây

(hqvuhototbung) – Khi nói cây bonsai có bố cục cân bằng, có nghĩa cây ở thể tĩnh. Nhưng nói: cây có bố cục thăng bằng, tức là cây ở thể động. Vậy thì: bạn muốn thiết kế cây bonsai của bạn ở thế cân bằng hay ở thế thăng bằng? Mời các bạn xem thử: cân bằng và thăng bằng ở cây bonsai khác nhau ra sao?

Tạo dấu hiệu chuyển động giúp cây thăng bằng

(hqvuhototbung) – Tạo điểm chuyển động sẽ giúp người xem bỏ qua chuyện lệch cân bằng. Tương tự như bạn thấy chiếc mô-tô chuyển động thì dù cho xe có nghiêng 45 độ bạn cũng không có cảm giác nó đổ.

Chuyển động kích thích và đổi hướng mắt người xem

(hqvuhototbung) – Gởi tới bạn vài hình ảnh để rõ hơn ý chuyển động kích thích và đổi hướng mắt nhìn người xem. Giải quyết chỉnh sửa phần mỹ thuật của một Bonsai sẽ có rất nhiều hướng. Vấn đề chỉ là bạn thích kiểu nào.

Nhịp điệu của cành

(hqvuhototbung) – Phần nhịp điệu của cành trong tác phẩm Bonsai có thể diễn tả trên nhiều bình diện. Nhưng dù là cây ở dáng nào chăng nữa, nếu tác giả cây vô tình hay cố ý trình diễn cây với lá che kín hết cành thì rõ ràng là chúng ta gần như chả còn thấy nhịp điệu gì ở cành cả.