abc5 – Chậu

abc Bonsai, phần 5: Chậu

(hqvuhototbung) – Tại đây, chúng ta sẽ thảo luận những chuyện về Chậu Bonsai mà đa phần các sách vở kỹ thuật bỏ qua không nói tới. Theo mình, đó chính là những căn bản hết sức quan trọng cho sự sống còn của một cây bonsai và cho nét MỸ THUẬT của một tác phẩm bonsai.

Đi tìm định nghĩa Chậu Bonsai

(hqvuhototbung) – Mình phải xác định ngay từ đầu với các bạn cho rõ rằng đây là chúng ta bàn về: CHẬU BONSAI; chứ không phải là: cái Chậu. Chúng ta cần một định nghĩa đơn giản và đầy đủ. Sau đấy, cứ trên định nghĩa này, chúng ta sẽ lôi ra được đủ thứ cần thiết cho cuộc chơi Bonsai.

Khác biệt giữa Chậu Bonsai và Chậu Huấn Luyện

(hqvuhototbung) – Thường là vì chúng ta “yêu thích tác phẩm” của chúng ta quá (ai chơi cây cũng dễ bị chuyện này) cho nên cứ thích mau mau đưa ngay tác phẩm vừa uốn éo vào chậu bonsai.

Xác định ý niệm “Chậu Bonsai”

hqvuhototbung – Sở dĩ mình có ý kiến dài dòng cốt là để tránh đi cách xây dựng những tác phẩm bonsai giả tạo. Tức là điều mà chúng ta thỉnh thoảng gặp ngay trong các buổi triển lãm Bonsai.

Chậu phù hợp với mục đích tác phẩm

(hqvuhototbung) – Sau khi xác định rõ CHẬU BONSAI như ở phần trước, các bạn có ý kiến thêm bớt gì cho các mục đích: cân đối, hài hòa, phù hợp với dáng cây bonsai không?

Tuổi của chậu

(hqvuhototbung) – Chắc hẳn nhiều bạn sẽ cười bảo: có ai làm chậu ghi ngày vào đó đâu mà hỏi tuổi chậu? Lớp màu thời gian ở chậu là một điểm khá tinh tế. Có thể chúng ta cần xem xét tìm hiểu kỹ một chút mới thấy được một cái gì đó “bàng bạc theo thời gian” ở lớp vỏ ngoài của chậu.

Mục đích của Chậu trong Tác phẩm Bonsai

(hqvuhototbung) – Thường ra thì chúng ta hay cố cắt tỉa một cây sao cho vừa với chậu chúng ta đang có để “tràn trề hy vọng” là tạo được một tác phẩm bonsai đẹp. Đó thực sự là một điều hết sức đáng tiếc: vì cái chậu mà chúng ta phải hy sinh một phần rễ quan trọng.

Tính cân đối bị động

(hqvuhototbung) – Sở dĩ gọi là bị động bởi kích thước của cây và của chậu không thay đổi được. Cho nên, nếu đặt cây vào chậu rồi, nhưng thấy tác phẩm chưa được cân đối theo ý muốn, chúng ta phải dùng một cách nào đó để “cứu vãn” tình trạng.

Tính cân đối chủ động

(hqvuhototbung) – Mình gọi là chủ động bởi đây là chuyện đặt cây ở vị trí nào trong chậu cho mắt nhìn dễ chịu nhất. Ngoài chuyện thu vén sao cho rễ dễ có hướng phát triển tốt, chúng ta còn cần thêm hai điều kiện được thỏa trước khi quyết định: mắt nhìn và hướng phát triển của cây.

Vị trí của cây trong chậu

(hqvuhototbung) – Ba loại chậu: tròn, vuông, và lục giác có hai dạng chính là lùn và cao. Thông thường thì 3 hình thức chậu này ít bị vấn đề mặt đất trồng chậu chi phối. Thế nhưng, nếu thân cây hơi nhỏ, một điều không đẹp mắt sẽ rất dễ xảy ra.