Futured

abc Bonsai

Tất cả những chuyện chúng ta bàn luận ở đây về Bonsai sẽ khởi đi từ những điều tầm thường nhất. Nói nôm na dễ hiểu là bắt đầu từ cách chơi cây còn ở mức “abc”!

Rừng Bonsai

Rừng bonsai là một ý niệm quá dễ tưởng tượng, nhưng lại hơi khó thực hiện. Lý do bởi vì rừng bonsai không chỉ có nghĩa là 5-7 cây trồng cạnh nhau trong chậu bonsai.

Cây cỏ phụ kiện Bonsai

Chắc nhiều bạn đang bận bịu với các tác phẩm bonsai, thế nhưng “phụ kiện” cho các tác phẩm ấy về mặt cây cỏ cũng là điều cần thiết. Xin được gởi tới các bạn về cây cỏ phụ kiện cùng đôi chút về xếp đặt tác phẩm.