Phân bón

Hỏi đáp về phân bón

Chuyên mục sưu tầm những câu hỏi đáp ngắn gọn xoay quanh chuyện bón phân áp dụng trong Bonsai.

Cách làm bánh phân – Fertilizer cake

Nhân tiện chụp hình quá trình làm phân do một vài người bạn yêu cầu, nếu anh em nào có phương tiện và muốn tìm hiểu thì có thể tham khảo thêm. Thành phần: 2 phần cottonseed, 1 phần bone meal, 1 phần blood meal, 1 phần kelp meal, bột mì.

Nuôi trùn làm phân

Phân trùn là một trong những cách mình xử dụng để bón phân viên cho cây Thông bên cạnh cây đậu phọng trồng thẳng trong đất trồng Thông. Cách làm phân trùn rất dễ dàng, vấn đề chỉ là có thời gian cho con trùn ăn và ị ra phân. Thế thôi! Con trùn ăn gì? Món ăn nó mê nhất và ăn nhanh nhất là giấy báo!

Truyền dịch phân vào thân cây

Hiện tại cũng có một số người bơm thẳng “phân bón” vào mạch dẫn nhựa của cây. Dung dịch sẽ được ngấm dần. Chuyện này thì đúng là tương tự truyền dịch cho cơ thể. Mình sẽ cố vẽ hình phác họa để bạn có thể theo đó thực hiện.

Bón phân qua nước tưới

Cây trong thời kỳ cần phát triển thì phải bón phân rất mạnh và thường hơn. Ngoài phân tan chậm được để trên mặt chậu đôi khi chúng ta cũng cần bón thêm phân nhanh hòa nước. Giả sử có nhiều cây hay không có thời giờ bạn có thể tìm mua cái Miracle-Gro Liquafeed về gắn vô vòi nước để tưới.