Rừng Bonsai

Rừng Bonsai

Rừng bonsai là một ý niệm quá dễ tưởng tượng, nhưng lại hơi khó thực hiện. Lý do bởi vì rừng bonsai không chỉ có nghĩa là 5-7 cây trồng cạnh nhau trong chậu bonsai.

Lý do kiến tạo Rừng Bonsai

(hqvuhototbung) – Hết sức thực tế để nói ngay với các bạn rằng hầu hết những khu rừng bonsai được kiến tạo do một trong hai lý do dưới đây: một là số cây sửa soạn cho Bonsai quá chậm lớn; hai là cây có thành phẩm bonsai bị lỗi khó sửa, nếu đưa cây này vào rừng, lỗi sẽ được xóa.

Số cây tạo Rừng Bonsai

(hqvuhototbung) – Số cây để tạo một khu rừng bonsai không phải là một vấn đề quan trọng. Bạn muốn dùng bao nhiêu cây cũng được. Không có một luật nào bắt bạn phải có số lượng như thế nào. Tuy nhiên… chúng ta cần để ý tới 2 tư tưởng: Đông phương và Tây phương.

Luật phối cảnh: căn bản kiến tạo Rừng Bonsai

(hqvuhototbung) – Việc đầu tiên chúng ta cần quan tâm trong việc kiến tạo rừng bonsai là phải tạo được chiều sâu của khu rừng. Do đó, mình gửi tới các bạn một vài hình ảnh do mình mới thực hiện để các bạn thấy được chiều sâu trong phép phối cảnh.

Ý niệm phối cảnh và phép đặt cây

(hqvuhototbung) – Kế tiếp đây, mình mượn ý của tác giả Herb L.Gustafson trong Making Bonsai Landcapes để gởi tới các bạn ý niệm phối cảnh và phép đặt cây. Đó là những điểm nhấn quan trọng để tạo chiều sâu trong phép phối cảnh.

Rừng bonsai hay một nhóm cây bonsai?

(hqvuhototbung) – Chúng ta vừa bàn luận chiều sâu là điểm quan trọng trong việc kiến tạo rừng bonsai. Nếu lướt qua vài tác phẩm dưới đây, các bạn có thể cảm nhận được ngay tác phẩm nào có chiều sâu và tác phẩm nào không.

Cây chủ, cây phụ và cây khách

(hqvuhototbung) – Người ta đặt tên: cây chủ, cây phụ và cây khách. Đó là hình ảnh của ba cây chủ lực trong cụm rừng. Bất kỳ cụm rừng bạn thiết kế có bao nhiêu cây chăng nữa, thì không có cây nào cao hơn, lớn gốc hơn, lớn thân hơn ba cây chủ lực trên.

3 kiểu thiết kế rừng căn bản

(hqvuhototbung) – Chúng ta sẽ khởi đầu tìm hiểu cách thiết kế rừng với 3 cây căn bản nhất: 1, 2 và 3. Với ý tưởng tạo chiều sâu cho tiểu cảnh của Herb L.Gustafson, mình gởi tới các bạn ba hình đồ cho 3 kiểu rừng căn bản như sau.

Tác phẩm: Tiều phu về nhà

(hqvuhototbung) – Chú thích về khu rừng: “Tiều phu trở về từ núi rừng” là tên của tác phẩm thực hiện bởi Quingquan Zhao. Tác phẩm thực hiện bằng cây Du Tàu (Ulmus parvifolia) với đá “Qui bản”. Khay dài 120cm, cây cao 135cm.

Chuyển động của hướng nhìn

(hqvuhototbung) – Nếu tổng hợp tất cả những đường biên của khu rừng, các bạn sẽ thấy: tất cả đều xuôi về một hướng từ trái sang phải. Đó chính là hướng xuôi theo triền dốc núi, là hướng về nhà, về vùng quá khứ, về trở lại vùng đã bước chân đi lúc sáng ngày.