Rừng Thông trên núi – Kimura

Nguồn: diễn đàn Cây Cảnh Việt Nam
Chủ đề: Rừng bonsai: lý thuyết và thực hành
Chủ biên: hqvuhototbung


Mình gởi tới các bạn hình ảnh các trình tự ông Kimura thực hiện “Rừng Thông trên núi” bằng những cây Juniper con con.

Ông Kimura đã rất “sáng tạo” trong việc thực hiện tác phẩm theo trường phái Yunnan (Tàu): rừng cây trên núi đá.

Ông đã xử dụng 6 tấm đá chính và 3 tấm đá phụ. Sau khi đục đẽo cho đúng ý, ông ta dùng xi măng tạo những vùng u để trồng cây và đồng thời để kết dính 9 miếng đá với nhau như sau.

(All pictures from The Magician, The Bonsai Art of Kimura 2, 2007. Sub title “In Search of a Chinese Landscape”. For training purpose only.)

rki02

rki03
rki04

rki06

rki07
rki08

rki09

Ông Kimura đã chiết hơn chục cây Juniper con con cho tác phẩm từ 2 cây Juniper này. Bạn có biết tại sao ông Kimura phải chiết mà không lấy thẳng từ những cây đang trồng trong chậu không?

rki10
rki11

Đây chính là mấu chốt của chuyện trồng cây trên đá. Mình đã mất gần 3 tháng trời để suy nghĩ sau khi làm thử như ông Kimura nhưng đã không thành công. Số cây chết gần nửa. Nghĩ mãi té ra mới hiểu:

Phải chiết để có rễ mới thật khỏe mạnh và thật gần gốc. Có thế, cây mới dễ phát triển theo đất hẹp trong kẽ đá.

Chuyện gì cũng phải trả giá. Được cái không quá đắt!

Thế mới biết bậc Thầy họ nghĩ sâu hơn mình!

rki12
rki13

rki14

rki15

rki16
rki17

Rễ như thế kia thì bảo sao mà cây không mạnh phải không?

rki18
rki19

Ông Kimura chọn 1 cây có 3 thân trồng trên đỉnh cao nhất.

rit20aChậm rãi thêm vào các viên đất akadama nhỏ, rất cẩn thận tránh làm gãy mấy chóp rễ mới.
rit20bÔng thay đổi góc trồng, sau đó be thêm đất thịt bìa rừng bên ngoài để giữ akadama khỏi rơi ra.

rki20Cây đầu tiên đã trồng xong. Việc chọn cây và góc trồng thể hiện tầm nhìn của bậc thầy.
rki21Tiếp theo là cây thứ 2.

rki22Tiếp tục trồng dần xuống.
rki23Lúc này 4 cây đã được trồng xong ở phần trên cùng.

rki24Tất cả các cây đã yên vị.
rki25Thêm ít cỏ gần chân núi.

rki26
rki27

Cuối cùng, đắp rêu phủ tất cả đất trồng lại.

Thế là xong 11 cây. Bây giờ phải chờ thôi!

Chờ chuyện gì?

Chờ cho đám cây yên ổn trong khu nhà mới. Khi nào rễ phát ra, cây vượt đọt thì mới tiếp được.

Bậc Thầy hơn trò như mình là ở chỗ biết chờ?

Rễ đây rồi!

rki31

Đúng là niềm vui sau 7 tháng dựng tác phẩm.

Sao lâu vậy?

Chả là ông Kimura chiết cây Juniper vào tháng 5. Lúc cuối Xuân (tháng 5) trời bên Nhật đã ấm, cây Juniper chiết dễ ra rễ.

Đến tháng 9, ông ta tách Juniper con ra trồng vào tác phẩm.

Qua hè, sang Thu và chờ đến cuối đông năm sau (tháng 2) ông Kimura mới làm việc tiếp khi thấy rễ xuất hiện rõ.

rki29
rki30

Tỉa xong hết những cành thừa giúp hai chuyện:

  1. Số rễ mới đủ sức giúp số cành ít ỏi còn lại phát triển mạnh.
  2. Vì những cành này sẽ được quấn dây uốn vào thế nên bị khựng chút đỉnh.
rki32
rki33

Trái, phải, lưng và……………………….. tác phẩm.

rki34

rki36

rki35

rki37

Rừng trên núi

Ghi chú: Những chữ màu xanh lơ như thế này là chú thích của người biên tập dịch từ các ghi chú tiếng Anh để bạn đọc tham khảo thêm.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply