abc Bonsai


Nguồn: diễn đàn Cây Cảnh Việt Nam
Chủ đề: abc.SVC
Chủ biên: hqvuhototbung
Cùng với ý kiến trích dẫn từ: Trungdunggialai

Trungdunggialai
Tây Nguyên mấy hôm nay mưa như trút nước… Ngồi nhìn mưa và nhìn mấy cái cây Cùi cùi be bé như nhỏ đi, tàn tạ… trong mưa  mà lòng thấy buồn buồn nên nảy ra ý: sao không lập cái top về cách chơi cây còn ở mức “abc” và nhờ anh chị em góp ý bổ sung cho mình may ra có ngày “bước được ra khỏi lũy tre làng”.

Nhìn lại cây của mình được trồng trong nào chai, lọ, can, lu, thạp, thùng, lon… nên chẳng dám up hình lên chia sẻ và nhờ tư vấn… Cũng lắm khi nghĩ có một vài người giống mình biết đâu”?” Nên sẽ mạnh dạn đưa lên những lu, hũ, thùng, can… được trồng những cây cùi bắp, cùi thơm… Khi đợt mưa này tạnh bớt… biết đâu rằng NN Tổ Dân Cư sẽ nên danh từ những lu hũ này.

Không đất nung, không Tử Sa… cũng chẳng là những chủng loại cao sang gì… mà chỉ có những cành Sanh, khúc Si… cắm vội bờ rào này lên ngồi trên cái được tạm gọi là chậu những mong gột hết đi chút dư thừa của tạo hóa mong có ngày “cá chốt hóa Long” để đổi đời cùng thiên hạ.

Cảm ơn bạn Trungdunggialai đã tạo cơ hội và đất dụng võ cho những cơ bản trồng cây bonsai được tỏa rộng… Vì đã mang tiếng là cơ bản cho nên tất cả những chuyện chúng ta bàn luận ở đây về Bonsai sẽ khởi đi từ những chuyện tầm thường nhất. Sau đó, với thời gian và quen biết với Bonsai, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn, kỹ hơn, chuyên ngành hơn từng nhóm cây.

Chúng ta sẽ đi từ cấp cơ bản. Nói nôm na dễ hiểu là vào lớp mẫu giáo.

Ở cấp cơ bản nhất, chúng ta chưa phải đụng tay đụng chân mấy vào cây cối đất đai, nhưng sẽ là dùng mắt để phân biệt một số khác biệt về các bộ phận của vài nhóm cây. Đồng thời biết được sự khác biệt của những bộ phận đó khi cây sống ngoài đất vườn sẽ khác với cây trong chậu như thế nào.

Nghĩa là, xong phần căn bản nhất này, chúng ta phân biệt được hết sức rạch ròi vài loại nhóm cây bonsai và khác biệt của các bộ phận của chúng khi sống trong chậu với đời sống bên ngoài ra sao.

Mình sẽ gởi đến các bạn những ý niệm tổng quát. Những chi tiết cho một số cây đang trồng tại Việt Nam sẽ được các bạn khác có kinh nghiệm hơn gởi lời tới các bạn.

Rễ bonsaiRễ Thân bonsaiThân Cành nhánh bonsaiCành
Lá bonsai Chậu bonsaiChậu Đất trồng bonsaiĐất trồng
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply