Rừng Bonsai


Nguồn: diễn đàn Cây Cảnh Việt Nam
Chủ đề: Rừng bonsai: lý thuyết và thực hành
Chủ biên: hqvuhototbung


Rừng Bonsai là một ý niệm quá dễ tưởng tượng, nhưng lại hơi khó thực hiện. Lý do bởi vì rừng bonsai không chỉ có nghĩa là 5-7 cây trồng cạnh nhau trong chậu bonsai. Thực sự, thế nào là một cụm rừng bonsai thì quả là một điều khó định nghĩa.

Mình rất hy vọng, qua một số lý thuyết kiến tạo Rừng Bonsai, tới phần cuối, các bạn sẽ tự mình tìm ra, hiểu ra được:

– Rừng bonsai là thế nào.!.

Mời các bạn lướt nhanh qua một số lý thuyết căn bản trong việc kiến tạo Rừng Bonsai. Mình tạm gởi tới các bạn một số vấn đề như sau:

A. LÝ THUYẾT

 1. Lý do kiến tạo rừng bonsai.
 2. Luật phối cảnh: căn bản kiến tạo rừng bonsai.
  • Ý niệm phối cảnh và phép đặt cây.
  • Đường cong cận cảnh.
  • Điểm cuối mắt, Đường chân trời.
  • Tầm xa, góc nhìn.
 3. Các thành phần căn bản của rừng bonsai:
  • Cây chủ, cây phụ và cây khách.
  • Phân nhóm cây.
  • 3 kiểu thiết kế rừng căn bản.

B. NHỮNG ĐIỂM CÓ THỂ GÂY PHÁ CÁCH

 1. Rừng không cây chủ.
 2. Cây chủ quá mạnh.
 3. Cây chủ cây khách nhập nhằng
 4. Vùng cửa rừng.
 5. Xa lộ qua rừng?
 6. Cây ven rừng.
 7. Vùng đất quanh rừng.
 8. Khoảng cách giữa các cây trong rừng.

C. THỰC HÀNH

 1. Kiểu lập rừng của ông Saburo Kato.
 2. Thay cây thay đất khu rừng của ông Izaka Taizu.

D. MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CẦN LƯU Ý KHI KIẾN TẠO RỪNG BONSAI

 1. Mục đích lập rừng.
 2. Tỉ lệ, tính cân đối, sự thăng bằng.
 3. Một số lưu ý về kỹ thuật:
  • Đất trồng rừng, đất bìa rừng.
  • Giữ cây đứng yên.
  • Tự thực hiện khay trồng.

Mời các bạn sẵn sàng vào chuyện.

Xem tiếp bài trong chủ đề Lý do kiến tạo Rừng Bonsai >>
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply