Giữ bàn xoay đứng im

Nguồn: diễn đàn Cây Cảnh Việt Nam
Chủ đề: Vườn của Phong nguyen
Chủ biên: phong nguyen
Cùng với trích dẫn từ: ‎uha


Tấm gổ tròn và gổ dài là bàn xoay tự chế, tay cầm màu đỏ là cái brake, đầu màu đen là ruber bố thắng. Khi gật cần màu đỏ bố thắng đi hướng về phía trước giữ bàn không xoay nữa.

Bàn xoay

Cận ảnh để thấy rõ hơn:

Bàn xoay

uha
Uha thích cái này vì đạp chân rất nhẹ. Khi nhả chân thì không xoay nữa (ghế từ tiệm hớt tóc).

Bàn xoay
Bàn xoay

Bàn xoay
Bàn xoay

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply