Sàng đất

Nguồn: diễn đàn Cây Cảnh Việt Nam
Chủ đề: Từ abc, phần 6: ĐẤT TRỒNG BONSAI
Chủ biên: dovanlo
Cùng với các ý kiến trích dẫn từ: GioNui, hqvuhototbung
Bài viết được biên tập dựa trên nội dung bản lưu trữ của: dungvan


Mấy cái sàng của em:

Dụng cụ sàng đất

Cái khít:

Dụng cụ sàng đất

Cái thưa:

Dụng cụ sàng đất

GioNui
Chơi cả cái niềng xe như thế cầm có mỏi tay không anh Lô?

Đáp: hqvuhototbung

Chắc chắn là mỏi rồi.

Nhưng dân nhà nghề người ta sẽ làm cái khung và 3 cái móc (như ghế xích đu). Ở dưới là tấm bạt và cái “khay nhựa” trộn hồ như hình dưới đây. Thế là sẽ chả mất đi đâu tí ti bụi nào.

Sàng đất

Sàng đất

Cái chậu nhựa cỡ lớn này họ bán ở vật liệu xây dựng (Home Depot) cho người ta trộn hồ. Giá chỉ có 15 USD, nhựa dày. Làm chậu Bonsai training rất đã. (70X110x22cm)

Sàng đất


You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply