Chuẩn bị chậu cho cây


Posted on: Artistic Bonsai
Biên dịch: GioNui
Cùng với ý kiến trích dẫn từ: hqvuhototbung


Khi thay chậu cho cây, vấn đề cốt yếu là cần chuẩn bị đầy đủ, và điều này áp dụng cho cả chậu mới hay chậu dùng lại.

Chuẩn bị chậu

Hình trên là một chậu đã sẵn sàng để đặt cây vào. Để đạt được trạng thái như trên chúng ta phải hoàn thành những việc sau:

  • Đảm bảo rằng chậu đã được làm sạch hoàn toàn.
  • Cố định lưới lót lỗ thoát nước.
  • Chuẩn bị sẵn các dây giữ cây.

Cố định lưới lót lỗ thoát nước

Đầu tiên chúng ta sẽ xem xét cái móc dùng để cố đính lướt lót lỗ thoát nước. Đối với hầu hết các chậu, lời khuyên là nên dùng dây cỡ 2mm, được bẻ cong như hình dưới. Khoảng cách giữa hai đoạn dây bẻ đứng chạy song song là vừa khít với lỗ thoát nước.

Chuẩn bị chậu

Cách uốn cái móc trên như sau:

Chuẩn bị chậu

Chuẩn bị chậu

Chuẩn bị chậu

Chuẩn bị chậu

Chuẩn bị chậu

Chuẩn bị chậu

Chuẩn bị chậu

Chuẩn bị chậu

Chuẩn bị chậu

Móc giữ lưới như trên là phương pháp chuẩn, đảm bảo chắc chắn, nhưng đôi khi chúng ta có lỗ thoát nước nhỏ ở gần mép chậu, hoặc là ở những chậu nhỏ dành cho cây theo chuẩn shohin thì sao?


Trang: 1 2 3

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply